ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാം? എങ്ങനെ?

ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ദിവസത്തിൽ ഒരുനേരമെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ചുമ്മാ ഫോട്ടോസ്, വീഡിയോസ് തുടങ്ങിയവ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ളതല്ല ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന കാര്യം...

Ways to Implement an Effective Social Media Strategy for Your New Business

A common mistake that most digital marketers and website owners make is to ignore the need for developing a social media strategy. While it is true social...

Kalidas Jayaram’s Poomaram Song is Viral in Social Media

Poomaram is the first film of Kalidas Jayaram, son of the famous Malayalam actor Jayaram. The movie directed by Abrid Shine has a song which is at...
Drivr Wordpress Plugin

How to Upload Documents to Google Drive from WordPress?

Have you ever thought of connecting your Google Drive to Wordpress Media Library? Then, here I suggest you a plugin which is available in CodeCanyon at an affordable...

BarCamp Kerala – A day for unconferencing

BarCamp Kerala 18 - Micro Edition was my fourth BarCamp. It was conducted in Christ Knowledge City Campus, Muvattupuzha. I personally attend this kind of events for networking. You can...

Barcamp Kerala – Meet Speak & Learn

BarCamp is an international network of user-generated conferences primarily focused on technology and the web. They are open, participatory workshop-events, the content of which is provided by...

KSRTC MD’s letter against ‘KSRTC’ blog draws flak

THE Kerala State Road Transport Corporation’s (KSRTC) notice against the owners of the blog, www.ksrtcblog.com, demanding the removal of all the contents from the site was met...

KSRTC Kerala asks Sujith Bhakthan – blogger to shut down ksrtcblog.com

The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) has asked the private blogger, Sujith Bhakthan, who handles www.ksrtcblog.com to remove all the content hosted on the website. The blog contains...

KSRTC takes Kerala blogger Sujith Bhakthan to court

The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) has slapped a notice to the owner of the blog 'www.ksrtcblog.com' for "unauthorized usage of trademark" warning that appropriate legal...

Facebook Popup Like Box Plugin for WordPress

So, Are you struggling to increase the likes of your Facebook page? And you don't wanna do a paid campaign for that on Facebook? If you have...