ഒരു ഗവി യാത്രാവിവരണം

ഇമ്മിണി വല്യ നാണക്കാരിയാണ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട, അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരോടും അത്ര മുഖപരിചയം കാട്ടാറില്ല, സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് കരുതാം നമ്മൾ അവളോട്‌ അത്ര അടുക്കാത്ത കാരണം ആകാം ഈ നാണം എന്ന്. പത്തനംതിട്ട നാണക്കാരി ആണെങ്കിൽ ആ...

ദൃശ്യ ചാരുതയേകി ഗോകക് കർണാടകത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം

പൂണെ-ബാംഗ്ലൂര് ഹൈവേയിൽ കർണാടകയിലെ ബെൽഗാവിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോഹ്‌ലപുരിനും ഇടയിൽ കർണാടകയിലെ ഗോക്കക് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഗോക്കക് ഫാൾസ് (gokak falls). ഹൈവേയിൽ നിന്നു Thanahattargi എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞു 38...

How to book Aranmula Vallasadya? Guidelines of Aranmula Vallasadya

Valla Sadhya: Captivating taste buds Kerala has always had its glory of treating its people with irresistible delicacies. Among the many mouth-watering foods that it offers, the famous...

The Ultimate Guide To Vietnam’s Best Beaches

Idyllic tropical beaches in Vietnam have long been a perfect destination amongst the local and foreign tourists. Those who love an escape from the chaotic vibe of...

Valara Waterfalls, Munnar

Valara is a town located in between Neriamangalam and Adimali on Kochi - Munnar - Dhanushkodi National Highway. You can see two waterfalls while going towards Munnar from...
Boating in Thekkady

4 Best Places to Visit near Thekkady – Short Trips from Thekkady

Thekkady, which is a border town of Kerala & Tamil Nadu is one of the top tourist destinations in Kerala. Thekkady is famous for nature & forest activities, Ayurvedic...

Periyar Tiger Reserve Interpretation Center

Periyar Tiger Interpretation center in Thekkady is a hidden gem and provides valuable and detailed information about Periyar Tiger Reserve. This is also a treasure house for wildlife...
State Vegetable Farm, Vandiperiyar

Dept of Kerala Agriculture – State Vegetable Farm – Vandiperiyar

Farm Visit Tourism is most common in Kerala, especially in Thekkady area. Most of the private parties who own some kind of farms attract tourists by connecting...
avt-tea-sales-outlet-karadikuzhy

Where to buy good spices and tea in Thekkady? AVT Tea Factory in Karadikuzhy

There are plenty of spices and tea leaves selling shops available in and near Thekkady and most of them are very much expensive. This is because of...
Connemara Tea Factory Building

A Visit to Connemara Tea Factory, Vandiperiyar, Kerala

Connemara Tea Factory is one of the top and oldest tea factories in Kerala. It is located in Vandiperiyar, about 15 Km away from Thekkady. Connemara tea...