കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ ഏഴു ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം..

മധ്യ കേരളത്തിലാണ് കോട്ടയം ജില്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടയത്തിന്റെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ മേഖലയിലുള്ള പാരമ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഈ നഗരം “അക്ഷര നഗരി” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരത കൈവരിച്ച നഗരമാണ് കോട്ടയം. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്....

250 രൂപയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരിലെ കാഴ്ചകള്‍ കാണുവാന്‍ ഒരു പാക്കേജ്…

ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവര്‍ ആരുംതന്നെ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകില്ല. അത്രയും പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ക്ഷേത്രവും ഗുരുവായൂര്‍ എന്ന സ്ഥലപ്പേരും. ശബരിമല പോലെ തന്നെ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭക്തര്‍ ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. പുലർച്ചെ...
Kudtheri Shree Mahamaya Temple, Car Street, Mangalore

Kudtheri Sree Mahamaya Temple, Mangalore

Kudtheri Sree Mahamaya Temple is located very close to Sri Venkataramana Temple in Car Street, Mangalore. The main presiding deity here is 'Kudtheri Sree Mahamaya' along with...

Vaikom Shiva Temple Timings, Photos, Contact Number

Vaikom Shiva Temple is one of the oldest and famous Shiva Temples in Kerala. Thousands of devotees throng to the temple throughout the year. The history of...
sree-venkatramana-temple-car-street-mangalore

Sri Venkataramana Temple, Car Street, Mangalore, Karnataka

Sri Venkatramana Temple is centrally located in Mangalore city and having a history of more than 300 years. Car street in Mangalore is famous for this temple. Food...
Someshwar Temple, Ullal, Mangalore

Somanatha Someshwara Temple and Beach, Ullal, Mangalore, Karnataka

Sri Somanatha Someshwara Temple is located near Someshwar beach in Ullal, at a distance of about 13 kms from Mangalore. Because of this temple, this place is called...

Srimath Anantheshwar GSB Temple Manjeshwar

Srimath Anantheshwar Temple, Manjeshwar is considered as the most ancient existing temple of the Gowda Saraswat Brahmins in Kerala. This GSB temple is located in the northern...

Sri Maha Ganapathy Mahamaya GSB Temple, Shirali, Karnataka

The Shirali Maha Ganapathi Mahammaya Temple is the Kuladevata Temple (family temple) to the Prabhus, Joishys, Bhats, Kamaths, Puraniks, Mallyas, Kudvas, Nayaks of the Goud Saraswat community....