ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ? ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും നിങ്ങളെ..

ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ? കൂട്ടുകാർക്ക് ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനം നൽകണോ? ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണോ? ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും നിങ്ങളെ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ: http://onelink.to/axeahn കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വീട്ടില്‍ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ജോലികള്‍ ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണിക്കാരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണെങ്കില്‍...

Don’t Underestimate the power of TATA Nano

Well ! When Tata claimed that the NANO is made to suit the " Indian situations " this DEFINITELY was not what they had in mind !!! So, Don't...