കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു ലഡാക്ക് യാത്ര പോകാം

Total
184
Shares

വിവരണം – ജംഷീർ കണ്ണൂർ.

പല സഞ്ചാരികളുടെയും സ്വപ്ന യാത്രകളിൽ ഒന്നാണ് ലഡാക്ക് യാത്ര. പലരും ഈ ഒരു യാത്ര സഫലീകരിക്കാൻ വർഷങ്ങളായി പ്ലാൻ ചൈത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സഞ്ചാരികളിൽ ലഡാക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കക്കാരായ സഞ്ചാരികൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ലഡാക്ക് യാത്രക്ക് എത്ര പണം വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളത്.

ഒരു ലഡാക്ക് യാത്ര സ്വപ്നം കാണുന്നവർ എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒത്തിരി പണം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് യാത്ര സ്വപ്നം കാണുന്നവരല്ല. ഒന്നുങ്കിൽ കയ്യിൽ പണമില്ലാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ.അല്ലങ്കിൽ ഗൾഫിലോ, നാട്ടിലോ കഷ്ട്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് അതിനായി അവരവരുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് സമ്പാദ്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് അവർ ഈ സ്വപ്നയാത്രക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

എന്തായാലും അവരവർ മുടക്കുന്ന പണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി അവർ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പ് ലഡാക്ക് യാത്ര ചൈതവരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് പല സഞ്ചാരികളുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മറുപടി വ്യത്യസ്തവും ആയിരിക്കും. സത്യത്തിൽ ലഡാക്ക് പോലുള്ള യാത്രക്ക് വരുന്ന ചിലവ് എത്രവരും എന്നത് കൃത്യമായി ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

നമ്മൾ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം എടുക്കും അവിടം വരെ റൈഡ് ചൈത് പോയി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ.ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് അനുസരിച്ചും,കിലോമീറ്ററുകൾ അനുസരിച്ചും, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അനുസരിച്ചും, നിങ്ങൾ യാത്രക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അനിസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്.

ഒരു ലഡാക്ക് യാത്രയിൽ പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രധാന ചിലവുകൾ വരുന്നത്. 1)ഫുഡ്. 2)ഇന്ധനം. 3)താമസം. ഇത്തരം ചിലവുകൾക്ക് പുറമെ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈൻ്റൻസ് പോലുള്ള മറ്റ് ചെറിയ ചിലവുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് അവസാനം കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തത് വാഹനത്തിന് വേണ്ട ഇന്ധനം ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഫുഡ്, താമസം ഇവ ക്രോഡീകരിച്ച് എത്രത്തോളം ചുരുക്കാൻ പറ്റുമൊ അതുപോലെ ചുരുക്കാനും എത്രത്തോളം വലുതാക്കാൻ പറ്റുമൊ അത്രത്തോളം വലുതാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും. വലുതാക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം കുടും എന്നു മാത്രം.

നമ്മുടെ യാത്ര എങ്ങനെ ഒക്കെ ആവണം എന്നും അതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ എങ്ങനെ ഒക്കെ ആവണമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ചിലവ് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല.അതിൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ചിലവ് മിക്ക ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ CC യും അത്തരം വാഹനത്തിന് കിട്ടുന്ന മൈലേജും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കൂടി വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ധന ചിലവ് കണക്കാക്കാം.

അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഡാക്ക് വരെ പോയി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് 18000 രൂപയുടെ എണ്ണയാണ് വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കരുതുക.ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ 18000 രൂപ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടെ ഇടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 18000 രൂപ എന്നത് രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് തുല്ല്യമായി വിതിച്ചാൽ ഇന്ധന ചിലവ് നേരെ പകുതിയായി കുറക്കാനും പറ്റും.

ഇനി അടുത്ത ഒരു ചിലവ് താമസ സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ്. ഇതിൽ എറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ച് വിശ്രമിച്ച് പമ്പുകളിലെ ടോയ്ലറ്റ്, ബാത്ത്റൂം സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പതിവ് പോലെ രാവിലെ യാത്ര തുടരുന്നു. ചിലർ ദാബകളിൽ താമസിച്ചും, ചെറിയ വാടക പറയുന്ന ലോഡ്ജുകളിൽ മുറി എടുത്തും, മറ്റ് ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഓഫർ പ്രൈസിന് മുറി എടുത്തു കൊണ്ടും താമസ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ചിലവ് കുറക്കുന്നു.

ഇതിൽ താമസത്തിന് ടെൻ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലീയ സാമ്പത്തീക ചിലവ് ചുരുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസത്തെ ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ വാടക കുറഞ്ഞത് ഒരു 400 ആണ് എന്ന് കരുതുക. അത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഒരു 20 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് 8000 രൂപയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകും. നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കുന്നതിന് പകരം ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുന്നതിലൂടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ തുക ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ എല്ലാ ഇടത്തും 400 രൂപക്ക് തന്നെ റൂം കിട്ടും എന്ന് ആരും കരുതണ്ടട്ടൊ. ചില സ്ഥലത്ത് 400 ൽ താഴെ റൂം കിട്ടും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 400 ന് പകരം ആയിരമോ അതിൽ കൂടുതലോ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം.

ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂട്ടമായല്ലാതെ ഒറ്റക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ വഴിയിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമായ കാര്യമല്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന രീതി ചെയ്യുക.

ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനും നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇടം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത റൂമിൻ്റെ വാടകയും തുല്ല്യമായി വീതിച്ച് താമസ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ചിലവ് കുറക്കാം. ഇത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം. യാത്രകളിൽ ചില സഞ്ചാരികൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്വകാര്യത വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചിന്താഗതി നിങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ചിലവ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.

കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ 2 പേർ, അല്ലങ്കിൽ 4 പേർ എന്ന രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം മിക്ക ഹോട്ടലുകളിലും ഒരു റൂമിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമെ താമസിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ മൂന്നാമതായി ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു എക്സ്ട്ര റൂം എടുത്ത് ക്യാശ് കളയാൻ നിൽക്കരുത്. അത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ റൂം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു റൂമിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു റൂം അതികമായി എടുക്കുന്നതിൽ 400 രൂപ ചിലവാകുന്നതിന് പകരം ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡിന് 150, 200 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് അധിക ചിലവ് ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിലവ് ഭക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലെ ചിലവ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ വലീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. പൊതുവെ സഞ്ചാരികൾ ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാറില്ല. അമിതമായി കഴിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ കണ്ടതൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഫുഡ് പോയിസൻ വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

ഇനി യാത്രയിൽ ഭക്ഷണ ചിലവ് കൂടി കുറക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നതാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങളും ചെറിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പും കയ്യിൽ കരുതിയാൽ മതി. പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യകതിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ ചിലവ് 350 രൂപയാണ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തെ യാത്രക്ക് 7000 രൂപയോളം ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണത്തിന് ചിലവാകും. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം സ്വയം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴോ.

നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന 4 പേർക്ക് കൂടി ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്ന ചിലവ് ഒരു ദിവസം 350 രൂപയിൽ ഒതുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.അങ്ങനെ സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചൈത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്ഷണ ചിലവ് കുറക്കാം, അതു പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഭക്ഷണം വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാം. അത് താമസ, ഭക്ഷണ ചിലവുകൾ കുറക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഇനി ഇവയ്ക്ക് പുറമെ വരുന്ന മറ്റു ചിലവുകളായി വരുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനം കണ്ടിഷൻ അല്ലങ്കിൽ സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ.അതു പോലെ എക്സ്ട്രാ യാത്രയിൽ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട സ്പയർ പാട്ട്സുകൾ, നമ്മുടെ സുരക്ഷിദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള റൈഡിംഗ് ഗിയേർസ്, മുതലായവക്ക് വരുന്ന ചിലവ് കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഒരു ലഡാക്ക് യാത്രക്ക് എത്ര ചിലവ് വരും എന്ന് ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും.

ഈ പറഞ്ഞതിൽ യാത്രക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ തന്നെ ചെലുത്തുക. പലരും തങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നോക്കാതെ. എന്തിന് യാത്രക്ക് മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് പോലും ചെയ്യാതെ വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ വാഹനം എടുത്ത് യാത്ര പോകുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സുഹുർത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് നിൽക്കരുത് എന്നേ പറയാനുള്ളു. അഥവാ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് നിന്നാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വാഹനം പണിമുടക്കാം. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യാത്ര വഴിയിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും.

ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പ്രോബ്ളം തീർക്കാൻ ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററോ, അല്ലങ്കിൽ ഒരു ടെക്നീഷനെയോ കണ്ടത്തണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അതുപോലെ നമ്മുടെ അവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ നമ്മളോട് അമിത ചാർജ് അവിശ്യപ്പെടുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് വലീയ രീതിയിൽ സാമ്പത്തീക നഷ്ട്ടവും,സമയ നഷ്ട്ടവും ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരുന്നു.
എന്തായാലും ഈ വിവരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.ഈ വിവരണം ഇഷ്ട്ടമായാൽ ലഡാക്ക് യാത്ര സ്വപ്നം കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

എനിക്കും പണികിട്ടി !!! മെസ്സേജുകൾ പോയത് പാകിസ്താനിലേക്കും തായ്‌വാനിലേക്കും

എഴുത്ത് – അജ്മൽ അലി പാലേരി. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ ഫോണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും പെരുന്നാൾദിനത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫോണ് സ്ലോ ആയതിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും,…
View Post

മണാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു മലയാളിയെ പറ്റിച്ചു മുങ്ങിയ മലയാളി

വിവരണം – Zainudheen Kololamba. അപരിചിതമായ വഴികളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മലയാളികളെ ബന്ധുക്കളേക്കാൾ സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നാറില്ലേ? ഹിന്ദി, ഉറുദു കലപിലകൾക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്യാനന്ദം അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ? തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കേരള സമ്പർക്രാന്തിയുടെ സെക്കന്റ് ക്ലാസ് ഡബ്ബയുടെ ബർത്തിലിരുന്ന്…
View Post

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

മൂന്നാറിൻ്റെ തലവര മാറ്റാൻ ‘എസ്കേപ്പ് റോഡ്’

എഴുത്ത് – ദയാൽ കരുണാകരൻ. ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ അകലം വാസ്തവത്തിൽ വെറും 13 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊടൈക്കനാലിന്റ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ബെരിജം തടാകം. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സന്ദർശ്ശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇനി…
View Post

പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ മലയാളികൾ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ – ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്…

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളുമായി പോകാറുള്ളവരാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കേരളത്തിനു പുറത്തു വെച്ച് വണ്ടിയിൽ ഇന്ധനം കുറഞ്ഞുപോയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതു പോലെ അടുത്തുള്ള പമ്പിൽ കയറി ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുവാൻ പമ്പിൽ ചെല്ലുന്നവർ തങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന…
View Post

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും കൊടുംകാട്ടിലൂടെയുമുള്ള ബസ് റൂട്ട്

‘കോതമംഗലം – കുട്ടമ്പുഴ – മാമലക്കണ്ടം’ : എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള കോതമംഗലം കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസവും, എന്നാൽ ഏറ്റവും മനോഹരവുമായ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ബസ് റൂട്ടാണിത്. കാട്ടാനകൾ ധാരാളമുള്ള വനത്തിലൂടെ ഒരു ബസിനു മാത്രം പോകാൻ കഴിയുന്ന റോഡ്, പോകും വഴിയേ…
View Post