നഗരവീഥിയിലെ കാരണവർ അഥവാ കെഎസ്ആർടിസി ‘ഡബിൾ ഡെക്കർ’ ബസ്…

Total
0
Shares
Photo – Ananthu Sethuprabha.

തിരുവനന്തപുരത്തെയും എറണാകുളത്തേയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്നും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കികാണാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്രകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി-ക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ മൂന്ന് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസുകൾ. ആഢ്യത്തവും പൈതൃകവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകൾ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും ഇന്നും സന്തോഷകരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇന്നും ഈ ബസ്സുകളുടെ മുകളിലെ നിലയിലെ ഏറ്റവും മുന്നിലെ സിറ്റിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട്.

നഗരവീഥികളിലെ വൃക്ഷത്തലപ്പുകളുടെ മർമ്മരവും ചെറിയ ചില്ലകളുടെ കൂട്ടിയിടികളും ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞവർ പലരും ഇന്നും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കേവർക്കും അവരുടെ ഗതകാല സ്മരണകളിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നായിരിക്കും ഡബിൾ ഡെക്കർ യാത്ര. തങ്ങളുടെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും ബസ്സിനുള്ളിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇന്നും ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകൾ മനോഹരമായ ഓർമ തന്നെയായിരിക്കും.. തീർച്ച . തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളവും കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കാൻ കാരണം ഇത് കൂടിയാണ്.

ഇനി അല്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് : 1969 – 1975 കാലഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഡബിൾ ഡെക്കർ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ‘വെല്ലിംഗ്ടൺ ദ്വീപ്’ മുതൽ ‘പാലാരിവട്ടം’ വരെയായിരുന്നു സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. വമ്പിച്ച ജനപിന്തുണയോടെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രസ്തുത ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് സ്പെയർപാർട്സുകളുടെ അഭാവം നിമിത്തം നിർത്തുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ 2010 മുതൽ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ് കമ്പനിയുടെ രണ്ട് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകൾ എറണാകുളത്തേയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും നിരത്തുകളിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യുടെ ഗതകാലപ്രൗഢി വിളിച്ചോതി ഇന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഇനി ഇന്നത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കറിനെപ്പറ്റി : RN766, RN765, TR666 എന്നീ ബോണറ്റ് നമ്പരുകളിലുള്ള മൂന്നു ബസ്സുകൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി-ക്ക് നിലവിൽ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ സർവീസ് നടത്തിപ്പ് നിലവിൽ യഥാക്രമം അങ്കമാലി , തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി യൂണിറ്റ് അധികാരികളുടെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇതിൽ പുതിയ ബസ്സുകളായ RN765, RN766 എന്നീ ഡബിൾ ഡെക്കറുകൾ എല്ലാ ദിവസവും തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്നു. പൂർവ്വകാലസ്മരണകൾ അയവിറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ യാത്രാപ്രേമികൾക്കും ബസ്സിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് നേരിട്ട് എടുത്ത് ബസ്സിൽ യാത്രചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യാനെത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ല ഒരു യാത്രാനുഭവവും മധുരിക്കുന്ന ഒരു ഓർമയും നല്കാനാവുമെന്നതിലും സംശയമില്ല. ബസ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ സമയവും കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Photo – Basim Sidan.

എറണാകുളത്തെ യാത്രാപ്രേമികൾക്കായി : രാവിലെ 06.15നു അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും തോപ്പുംപടി, രാവിലെ 08.40നു തോപ്പുംപടി നിന്നും അങ്കമാലി, രാവിലെ 11.10 നു അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും തോപ്പുംപടി, ഉച്ചക്ക് 13.20 നു തോപ്പുംപടി നിന്നും അങ്കമാലി, വൈകുന്നേരം 16.10 നു അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും തോപ്പുംപടി, 18.30 നു തോപ്പുംപടി നിന്നും അങ്കമാലി. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് – 0484 2453050.

തിരുവനന്തപുരത്തെ യാത്രാപ്രേമികൾക്കായി പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ : രാവിലെ 06.05ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ശംഖുമുഖം, രാവിലെ 06.40ന് ശംഖുമുഖത്തു നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, രാവിലെ 07.20 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ബൈപാസ് വഴി കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക്, രാവിലെ 08.25 ന് കഴക്കൂട്ടത്ത്‌ നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, രാവിലെ 09.35ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ശംഖുമുഖം, രാവിലെ 10.10 ന് ശംഖുമുഖത്തു നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, രാവിലെ 11.15 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ബൈപാസ് വഴി കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക്, ഉച്ചക്ക് 12.25 ന് കഴക്കൂട്ടത്ത്‌ നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, ഉച്ചക്ക് 14.00 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ശംഖുമുഖം, ഉച്ചക്ക് 14.40ന് ശംഖുമുഖത്തു നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്,
വൈകുന്നേരം 15.20 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ശംഖുമുഖം, വൈകുന്നേരം 16.00 ന് ശംഖുമുഖത്തു നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, വൈകുന്നേരം 17.00 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ബൈപാസ് വഴി കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക്, വൈകുന്നേരം 18.05 ന് കഴക്കൂട്ടത്ത്‌ നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്, രാത്രി 19.10 ന് കിഴക്കേകോട്ടയിൽ നിന്നും ബൈപാസ് വഴി കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക്, രാത്രി 20.15 ന് കഴക്കൂട്ടത്ത്‌ നിന്നും കിഴക്കേകോട്ടയിലേക്ക്.

Photo – Ananthu BL.

അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേകോട്ട നിന്നും ശംഖുമുഖത്തേക്കും തിരിച്ചും പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തുന്നു. കിഴക്കേകോട്ട ശംഖുമുഖം 06.00 – 06.40, 07.45 – 08.30, 09.15 – 10.00, 10.45 – 11.30, 12.15 – 12.55, 14.00 – 14.45, 15.30 – 16.10, 16.55 – 17.35, 18.40 – 19.25, 20.10 – 20.55. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് – 0471  2575495.

പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഒരു ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. TR666 എന്ന മുത്തച്ഛനെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രേമികൾക്ക് ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരം (ക്ഷമിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ടല്ല) കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തേക്കോ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയ്ക്കായി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി യൂണിറ്റ് ഓഫീസറുടെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ബസ് ആവശ്യമായ ദിവസം സൂചിപ്പിക്കുക. പ്രസ്തുത ദിവസം മറ്റാരും മുൻ‌കൂർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ചില ലഘുവായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ദത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ വാടക കൂടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 0471 2461013.

ലേഖനത്തിനു കടപ്പാട് : കെഎസ്ആർടിസി സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post