പഴയ ഡീസൽ ലോക്കോ മോട്ടീവുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് പുനരവതാരം – ഒരിന്ത്യൻ മാതൃക

Total
0
Shares

എഴുത്ത് – ഋഷിദാസ് എസ്.

ഇന്നും ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാണ് ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ അറുപതു ശതമാനത്തിലധികം പാസഞ്ചർ, ചരക്കുവണ്ടികൾ വലിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇലക്ട്രിക്ക് ട്രാക്ഷൻ ഡീസൽ ട്രാക്ഷനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയതും ആദായകരവുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വൻതോതിൽ വൈദുതിവൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ തികച്ചും അധികപ്പറ്റാവുന്നത് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഏതാണ്ട് മുപ്പതു വർഷമാണ് അതിനാൽ തന്നെ അധികമാവുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ദുർവ്യയമാണ്. അതിനുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്ടീവ് ആയ പരിഹാരമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിവരുന്ന പഴയ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളായുള്ള പരിവർത്തനം.

പഴയ അധികം വരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെ ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര റെയിൽ വ്യവസായം. WDM – വൈഡ് ഡീസൽ മിക്സഡ്, WDP – വൈഡ് ഡീസൽ പാസഞ്ചർ, WDG – വൈഡ് ഡീസൽ ഗുഡ്സ്, WDS – വൈഡ് ഡീസൽ ഷണ്ടർ എന്നീ തരങ്ങളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ് ഗേജ് റെയിൽ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവ യഥാക്രമം വിവിധോദ്ദേശ്യ (Mixed) എഞ്ചിനുകളും പാസഞ്ചർ എഞ്ചിനുകളും, ചരക്കു തീവണ്ടി എഞ്ചിനുകളും, മാര്ഷലിഗ് യാര്ഡുകളിൽ ഷണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളുമാണ്.

WDM ,WDP തരത്തിൽപെട്ട എഞ്ചിനുകളാണ് സാധാരണയായി യാത്ര തീവണ്ടികൾ വലിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. WDM-3 ശ്രേണിയിൽ പെട്ട ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ സർവസാധാരണമായ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. 3000 കുതിരശക്തിയുള്ള എഞ്ചിനുകളാണ് WDM-3. ഈ ശ്രേണിയിൽ പല ഉപ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. WDM-3A,WDM-3D ,WDM-3E തുടങ്ങിയവയാണ് അവയിൽ ചിലത്. അവ WDM-3 യെക്കാൾ നൂറു മുതൽ നാനൂറ് വരെ കുതിരശക്തി കൂടിയ എഞ്ചിനുകളാണ്. താരതമ്യേന പഴയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ടിതമാണ് WDM-3 ശ്രേണിയിൽ പെട്ട എഞ്ചിനുകൾ.

അൻപതുകളിൽ അമേരിക്കൻ ലോക്കൊമൊട്ടീവ് കമ്പനിയിൽ (ALCO) നിന്നും ഇറക്കുമതിചെയ്തശേഷം ലൈസന്സോടെ നിര്മിച്ചു വരുന്നവയാണ് അവ. അമേരിക്കൻ ലോക്കൊമൊട്ടീവ് കമ്പനി തന്നെ പിന്നീട് അടച്ചുപൂട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ വാരണാസിയിലെ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്സ് (DLW) ആണ് WDM-3 സീരീസിൽപെട്ട എഞ്ചിനുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രേണിയിൽ പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് എഞ്ചിനുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൽ ശ്രിൻഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം എഞ്ചിനുകളാണ് വൈദ്യുത വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധികപ്പറ്റായി മാറുന്നത്.

ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ജനറേറ്ററിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു ആവൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോറുകളിലൂടെ തീവണ്ടിയെ വലിക്കാനാവശ്യമായ ട്രാക്റ്റീവ് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഡീസൽ എൻജിനുകൾ ചെയുന്നത്. ട്രക്കുകളിലെയും കാറുകളിലെയും പോലെ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ലോക്കോമോട്ടീവുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാലാണ് ഡീസൽ റെയിൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അധികമായ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്നും ഡീസൽ എഞ്ചിനും, ജനറേറ്ററും നീക്കം ചെയുകയും ആ സ്ഥാനത്തു കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ മോട്ടോറുകളും ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെ ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇതിലൂടെ അകാലത്തിൽ സ്ക്രാപ്പ് യാഡുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമായിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പഴയ ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾക്കാണ് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളുടെ വില പുതിയ ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളുടെ നാലിലൊന്ന് വരികയുമുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പഴയ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളെ വൈദുത വൽക്കരിച്ചു ഏകീകരിച്ചു പതിനായിരം കുതിരശക്തി വരെയുള്ള ഗുഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകൾക്ക് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര റെയിൽ വ്യവസായം രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം എഞ്ചിനുകൾക്ക് 5000 ടൺ ഭാരം മണിക്കൂറിൽ 75 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ചലിപ്പിക്കാനാവും. പല രീതിയിലും ഒരത്ഭുതമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. 2500കിലോമീറ്റർ ദൂരം റിസേർവ് ചെയ്ത സ്ലീപ്പർ കോച്ചിൽ 1000 രൂപക്ക് താഴെ ചെലവിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ജനകീയ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ. ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ യാത്രാ സംവിധാനം. സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക പരാധീനതകൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ശക്തമായി തന്നെ നിലനിന്നു പോകുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് പഴയ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനുകളായുള്ള രൂപമാറ്റം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

കേരളത്തിനകത്തെ തമിഴ് പറയുന്ന ഗ്രാമമായ ‘വട്ടവട’യിലേക്ക്

വിവരണം – സന്ധ്യ ജലേഷ്. മലഞ്ചെരുവുകളെ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റേറ്റ് സ്‌ട്രോബറിയും, ആപ്പിളും, കാരറ്റും, കാബേജും, ക്വാളിഫ്‌ലവറും, ഉള്ളിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, വെളുത്തുള്ളിയും വിളഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കോവര്‍ കഴുതകളും, തീപ്പെട്ടികൂടുപോലെ നിറമുള്ള വീടുകളും, ചെങ്കുത്തായ മലനിരകള്‍ക്കു നടുവില്‍ ജ്യാമിതീയ…
View Post

ജോസഫ് കോനി – ഒരുകാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ പേടിസ്വപ്നമായ ആഫ്രിക്കൻ ഭീകരൻ

എഴുത്ത് – ടിജോ ജോയ്. വളരെ യാദൃച്ഛികമായാണ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിയില്‍ Warlords Of Ivory എന്നൊരു ഫീച്ചർ കാണാനിടയായത്. രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണി വരെ നീണ്ട ആ ഫീച്ചറില്‍ നിന്നാണ് ഉഗാണ്ടയിലെ LRA യെ കുറിച്ചും ജോസഫ് കോനിയെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത്. കൂടുതൽ…
View Post

ഒയ്മ്യക്കോന്‍ – സ്ഥിരജനവാസമുള്ള ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത പ്രദേശം

എഴുത്ത് – ബക്കർ അബു (എഴുത്തുകാരൻ, നാവികൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ്). കൊറിയയില്‍ നിന്ന് നോര്‍ത്ത് ജപ്പാനിലെ ഹോക്കൈടോ സ്ട്രൈറ്റ്‌ വഴി ഈസ്റ്റ്‌ സൈബീരിയന്‍ സീയിലെ തണുത്ത കാറ്റും കൊണ്ട് സൂര്യനെയൊന്നും കാണാതെ അലൂഷ്യന്‍ ദ്വീപിന്‍റെ ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള കൊടുങ്കാറ്റു കാലാവസ്ഥയില്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക്…
View Post

ഡൽഹി – മുംബൈ റോഡ് മാർഗ്ഗം ഇനി 13 മണിക്കൂറിൽ ഓടിയെത്താം

ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തുവാൻ ഒരു എക്സ്പ്രസ്സ് വേ. വെറും പദ്ധതി മാത്രമല്ല, സംഭവം ഉടനെ യാഥാർഥ്യമാകും, 2023 ജനുവരിയിൽ. ആദ്യം 2021 ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നീളുകയായിരുന്നു. ഈ…
View Post

കെ.പി.എൻ. ട്രാവൽസ് – ഒരു ക്ലീനർ തുടങ്ങിവെച്ച ബസ് സർവ്വീസ് സംരംഭം

ഹൈവേകളിലും മറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും KPN എന്ന് പേരുള്ള ബസ്സുകളെ. അതെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പേരുകേട്ട ബസ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് KPN ട്രാവൽസ്. 1972 ൽ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ കെ.പി. നടരാജൻ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് കെ.പീ.എൻ ട്രാവൽസ്. വെറും ഏഴാം ക്ലാസ്…
View Post

അബുദാബിയുടെ സ്വന്തം ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സ്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് കാരിയർ എയർലൈനാണ്‌ ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സ്. ഇത്തിഹാദിന്റെ ചരിത്രവും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലാഗ് കാരിയർ എയർലൈനായ ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സ് 2003 ലാണ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്.…
View Post

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് സത്യമംഗലം കാട് വഴി ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര

വിവരണം – വൈശാഖ് ഇരിങ്ങാലക്കുട. പുതിയ വണ്ടിയെടുത്തു ആദ്യമായി നാട്ടിൽ വന്നു തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. രാവിലെ ഏഴേകാലോടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. മാപ്രാണം ഷാപ്പ് കഴിഞ്ഞു, മാപ്രാണത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പ്രാവിന്കൂട് ഷാപ്പ്, വാഴ, നന്തിക്കര വഴിയാണ് ഹൈവേയിൽ കയറിയത്.…
View Post

മലയാളികൾ ‘ഇരട്ടപ്പേര്’ നൽകിയ ചില വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം..

എന്തിനുമേതിനും ചെല്ലപ്പേരുകൾ ഇടാൻ നമ്മൾ മലയാളികളെ കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ മറ്റാരും. പല കാര്യങ്ങളിൽ നാം മലയാളികളുടെ ഈ കഴിവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.ഇത്തരത്തിൽ ഇരട്ടപ്പേരുകൾ കൂടുതലും വീണിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾക്കാണ്. പഴയ കൽക്കരി ബസ്സുകളെ കരിവണ്ടിയെന്നു വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഇത്തരം പേരിടൽ വളരെ കെങ്കേമമായി ഇന്നും…
View Post

13 ലക്ഷത്തിന് രണ്ടുനില വീട്… സാധാരണക്കാർക്കായി ആ രഹസ്യം…

എഴുത്ത് – അഭിലാഷ് പി.എസ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. 13 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വീട് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കിയത്. ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ പലരും കളിയാക്കി ചിലർ പുച്ഛിച്ചു ചിലർ അത്ഭുതപെട്ടു…
View Post