എങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റ് ആകാം? അതിനായി കടക്കേണ്ട കടമ്പകൾ എന്തൊക്കെ?

Total
262
Shares

ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മേഖല വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. 2030 ആകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന മേഖല ഇന്ത്യയുടേതായിരിക്കുമെന്ന് FICCI – KPMG പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുളള വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 2030 ആകുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുമെന്നും 80000 ത്തിൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ സ്രഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നു കണക്കുകൾ സുചിപ്പിക്കുന്നു.

പൈലറ്റ് ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതാണ് വിമാനം പറത്തൽ. ആകാശദിശ നിർണയം നടത്തി, കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ടുകൾ മനസിലാക്കി, നൂതനമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു വിമാനം പറത്തുവാനുള്ള കഴിവ് ഒരു പൈലറ്റ് നേടിയിരിക്കണം. മികച്ച പരിശീലനത്തിലുടെ മാത്രമേ ഇതു സ്വായത്വമാക്കുവാൻ കഴിയൂ.

വിമാനം പറത്തുക എന്നതിൽ ഒതുങ്ങി നില്ക്കാതെ വേറെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരു പൈലറ്റ് നിർവഹിക്കണം. 1. വിമാനം സഞ്ചാര യോഗ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തുക. 2. പോകേണ്ട യാത്രയുടെ വഴി, ദിശ, അനുബന്ധ കാലാവസ്ഥ എന്നിവ അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തുക. 3. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം, ചരക്കുകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കി വിമാനയാത്രയിലെ ഭാരത്തിനു അനുപാതമായി ശരിയായ അളവിൽ ഇന്ധനം നിറച്ചു എന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുക. 4. എയർ പോർട്ടുകളിലെ എയർ ഗ്രാഫിക് കൺട്രോളറുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തുക. 5. വിമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും തകരാറുകളും സാങ്കേതിക വിദക്തരെ അറിയിക്കുക. 6. വിമാന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ.

സാധാരണ പഠന കോഴ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പൈലറ്റ് പരിശീലന കോഴ്സിനു വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേരണം. ഇതിനായി പൈലറ്റ് ആകുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലയിംങ് സ്കൂൾ അഥവാ ഫ്ലയിംങ് ക്ലബിൽ ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കണം. ഒരു പൈലറ്റ് ആകുവാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസാണ്. ഹയർ സെക്കെൻഡറി തലത്തിൽ ഫിസിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം. പ്രായം 17 വയസിൽ കുറയരുത്. പ്രായോഗിക പഠനത്തിനു ശ്രദ്ധ നല്കുന്ന ഈ പൈലറ്റ് കോഴ്സ് വിമാനം പറപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ അടിസ്ഥാന തിയറി പഠനങ്ങളും നടത്തപ്പെടും.

പൈലറ്റ് പരിശീലനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിസ്ഥാന വൈമാനിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായ ആകാശദിശനിർണ്ണയ പഠനം (Navigation), കാലവസ്ഥ പഠനം (Metrology) എന്നിവയുടെ എഴുത്ത് പരീക്ഷ വിജയിക്കണം. ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇവ രണ്ടും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ വിമാനത്തിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

പൈലറ്റ് ലൈസൻസുകൾ മൂന്നു തരമുണ്ട്. 1. STUDENT PILOT LICENSE (SPL), 2. PRIVATE PILOT LICENSE (PPL), 3. COMMERCIAL PILOT LICENSE AND TYPE TRAINING (CPL). ഒരു പരിശീലകന്റെ സഹായത്തോടെ വിമാനം പറപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒന്നാണ് SPL. സ്വകാര്യ ചെറുവിമാനങ്ങൾ മാത്രം പറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നതാണ് PPL.

ഇനിയുള്ളതാണ് COMMERCIAL PILOT LICENSE (CPL) : വലുപ്പം കുടിയ യാത്ര, ചരക്കു വിമാനം പറപ്പിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ആകുവാൻ CPL നിർബന്ധമായും നേടിയിരിക്കണം. CPL നേടുവാൻ എഴുത്ത് പരീക്ഷയോടൊപ്പം വലുപ്പം കുടിയ വാണിജ്യ വിമാനത്തിൽ 200 മണിക്കൂർ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ പൈലറ്റ് ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള DGCA: Director General of Civil Aviation അംഗീകാരമുള്ള ഫ്ലയിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും CPL കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ SPL, PPL കൂടാതെ നേരിട്ട് CPL നു ചേരാവുന്നതാണ്.

CPL നേടിയതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിമാനം പറപ്പിക്കാനുള്ള വിശിഷ്ട പരിശീലനം നേടണം. ഇതിനെ Type Rating അഥവാ Specialisation എന്ന് പറയും. ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റ് മോഡലും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥത പുലർത്തുന്നവയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ വിമാനം പറപ്പിക്കുന്ന പൈലറ്റ് മറ്റൊരു ഗണത്തിൽ പെട്ട വിമാനം പറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണം : Boeing 737 എന്ന മോഡലിന്റെ സ്പെഷിലിസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് നേടിയ ഒരു പൈലറ്റിന് AIRBUS 320 പറപ്പിക്കാനുള്ള അറിവോ കഴിവോ ഉണ്ടാകില്ല. അനുയോജ്യമായതും തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായ വിമാനത്തിന്റെ ടൈപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരു വിദ്യാർഥി ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടാതെ എയർലൈൻ കമ്പനികൾ വഴി Type Rating നുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിജയകരമായ് CPL പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിമാന കമ്പനികളിൽ പൈലറ്റ് ആകുവാൻ അപേക്ഷിക്കാം. എയർലൈനുകൾ വഴി Type Rating പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് അതാത് എയർലൈനുകളിൽ ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശമ്പളം, പഠന ചിലവ് : ഇന്ത്യയിൽ CPL പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 40 – 60 ലക്ഷം ചിലവാകും. ഭീമമായ പഠന ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പൈലറ്റ് ആകുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നവർ, ഈ മേഖലയിലെ ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ടുലക്ഷം രൂപവരെ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കുവാൻ CPL നേടിയ ഒരു പൈലറ്റിനു സാധിക്കും. വിമാനം പറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൈർഘ്യം അഥവാ flying hours കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു പൈലറ്റിന്റെ ശമ്പളത്തിനും പദവിക്കും വളർച്ച ഉണ്ടാകും. കോ-പൈലറ്റ് എന്ന പദവിയിൽ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് കാലക്രമേണ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതും ശമ്പളം നല്കുന്നതുമായ തസ്ഥിതകളായ Flying Instructor, Test Pilot എന്നിവയിലേക്കും ഒരു പൈലറ്റിനു എത്തുവാൻ സാധിക്കും.

മികച്ച പരീശിലന സ്ഥാപനങ്ങൾ : ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്ലയിംഗ് സ്കൂൾ ഇന്ദ്രാഗാന്ധി രാഷ്ട്ര ഉറാൻ അക്കാദമി (IGRUA)സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബലേരിയിലാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IGRUA പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് IGRUA യുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.igrua.gov.in സന്ദർശിക്കുക. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജീവ്ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഫ്ലയിംഗ് സ്കൂൾ മലയാളികൾക്കു വൈമാനിക പരീശിലനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് RAGAATയുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.rajivgandhiacademyforaviationtechnology.org സന്ദർശിക്കുക.

രാജ്യത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ ഫ്ലയിംഗ് സ്കൂളുകൾ : 1. GATI (GOVERNMENT AVIATION TRAINING INSTITUTE [Bhubaneswar] ), 2. RAJIV GANDHI AVIATION ACADEMY [Secunderabad], 3. COIMBATORE FLYING CLUB [Coimbatore], 4. ORIENT FLYING SCHOOL [Chennai]. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ (International Civil Aviation Organisation) ICAO യിൽ അംഗത്വമുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് CPL കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വ്യോമയാന നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പഠിച്ചു ലഭിക്കുന്ന CPL എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അംഗീകാരം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. CPL പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ലൈസൻസ് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ CPL മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കുവാൻ ചില പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

NB: ഭാരതിയ വ്യോമസേനയിലെ പ്രവേശനം നേടി പ്രതിരോധരംഗത്തെ പൈലറ്റ് ആകുവാൻ സാധിക്കും. പ്രതിരോധ സേനയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന വൈമാനികർക്ക് പൊതു സ്വകാര്യ എയർ ലൈൻ കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കും.

കടപ്പാട് – വിക്കിപീഡിയ, വികാസ് പീഡിയ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post