റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Total
24
Shares

വിവരണം – ജംഷീർ കണ്ണൂർ.

ഒരു സഞ്ചാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ദീർഘ ദൂര യാത്രയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ്. റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു പടച്ചട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി ചില ആളുകൾ പുഛത്തോടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ല ഭായി ഈ റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടും അപകടം നടന്നിട്ട് പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നണ്ടല്ലോ എന്ന്. ശരിയാണ് പക്ഷേ വരുന്ന പരിക്കുകളുടെ ആഘാതം കുറവായിരിക്കും.

അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിനിടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്ന കാലവസ്ഥകൾ അതിൽ ചൂട്, തണുപ്പ്,എന്നിവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തരണം ചെയ്യാനും, അതുപോലെ റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കാതെ ഉള്ള നീണ്ട യാത്രയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് അടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഉപകാരപ്രദമാണ്.

ഇനി ഒരു ജാക്കറ്റ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം? റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ.ഒരു പേരിന് ഞാനും ഒരു റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും അവരെ ബോധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞതും കോളിറ്റി ഇല്ലാത്തതും ആയ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ. വില അൽപ്പം കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണ കവചമായി മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കോളിറ്റി ഉള്ള ജാക്കറ്റ്‌ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ജക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇട്ട് നോക്കുക. അത് ശരീരത്തിൽ നല്ല ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പ്രതേകിച്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗം നല്ല ഫിറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡുകൾ ജാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. തോൾ എല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡ്, കൈമുട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡ്, കൈ മുട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒട്ടനവധി റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്തരം ജാക്കറ്റുകൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചെസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡ്. പുറം അടിച്ച് വീഴുമ്പോൾ പുറം സംരക്ഷിക്കുന്ന പാഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഈ പറയുന്ന പാഡുകൾ എല്ലാം കരക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഫിറ്റായിരിക്കണം. എന്നാലെ ആ ജാക്കറ്റ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളു.

ജാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വായുസഞ്ചാരം കടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതു പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉയരുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉള്ള ജാക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലഡാക്കിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് തണുപ്പ് കയറില്ലേ.അത് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ലെ എന്നൊക്കെ. സുഹുർത്തുക്കള നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യാത്രയിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലഡാക്ക് പോലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. മറ്റ് യാത്രയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്.

ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര ചൈതാൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ ശരീരം പൊള്ളും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്തത ഉണ്ടാക്കും.യാത്രയുടെ ഭംഗി നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തും. ആ സമയത്ത് ചൂട് കുറയാൻ നിങ്ങൾ ജാക്കറ്റിന്റെ സിബ്ബ് അഴിച്ച് മാറ്റും അതിലൂടെ പുറത്ത് നിന്ന് കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റൈഡിന്റെ ഇടക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും, ഉറക്കം വരും, അതുപോലെ ജാക്കറ്റിന്റെ ഫിറ്റ് നഷ്ട്ടപ്പെടും. ആ സമയത്ത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും. മറിച്ച് വായു സഞ്ചാരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ തടയുകയും ചെയ്യും.

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് പാന്റും വിപണിയിൽ ഉണ്ട് ഏകദേഷം 5000 രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് റൈഡിംഗ് പാന്റും അതുപോലെ 6000 മുതൽ 10000 രൂപയുടെ ഇടക്ക് നല്ല ജാക്കറ്റും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി റൈഡിംഗ് പാന്റ് വാങ്ങിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം കാൽമുട്ടിന് കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന പാഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കെട്ടിയാ മതി.

അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിംഗ് ഗ്ലൗസ്, റൈഡിംഗ് ഷൂ, ഹെൽമറ്റ് കൂടി ഇട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. കാരണം ലഡാക്ക് പോലുള്ള യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതി സാഹസികമായി റൈഡ് ചെയ്യേണ്ട റോഡുകൾ നില നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ “റോ” പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നാട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ വലീയ ബൈക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ കളിക്കുന്ന വ്യക്തി ആണെങ്കിലും ശരി അത്തരം സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിയർക്കും. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഉരുളൻ കല്ലുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഒന്ന് തെന്നി വിണാൽ പരിക്കു പറ്റി നിങ്ങളുടെ യാത്ര തന്നെ അവതാളത്തിൽ ആകും. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൈഡിംഗ് ഗിയേർസ് സഹായകമാകും.

ഓർക്കുക ഒരു നല്ല റൈഡർ എപ്പോഴും ആദ്യം തന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് ആണ് പ്രധാന്യം കൊടുക്കുക. എന്തായാലും വിവരണം ഇഷ്ട്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ട്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ സഞ്ചാരികളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

എനിക്കും പണികിട്ടി !!! മെസ്സേജുകൾ പോയത് പാകിസ്താനിലേക്കും തായ്‌വാനിലേക്കും

എഴുത്ത് – അജ്മൽ അലി പാലേരി. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ ഫോണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും പെരുന്നാൾദിനത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫോണ് സ്ലോ ആയതിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും,…
View Post

ജനമൈത്രി പോലീസിനൊപ്പം പൂയംകുട്ടി വനത്തിലേക്ക്

വിവരണം – അരുൺ കളപ്പില. ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചനുഭവിച്ച അതി കഠിനമായൊരു വനയാത്രയാണിത്. ആനച്ചൂരിൽ, ഇരുണ്ട കാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നാമറിയാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയുണ്ട്. അതാണീ യാത്രയുടെ ജീവൻ. കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ആഗ്രഹമാണ്, കാടിനെ നോവിക്കാതെ നിശബ്ദമായി മരങ്ങളെ, പക്ഷികളെ,…
View Post

മുഖം മിനുക്കി കളർഫുള്ളായി നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ബീച്ച്

കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചും മിഠായിതെരുവും മാനാഞ്ചിറയും കുറ്റിച്ചിറയും തളിയുമെല്ലാം. ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ മനോഹാരിത എന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായതും ആൾത്തിരക്കേറിയതുമായ ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്…
View Post

മൂന്നാറിൻ്റെ തലവര മാറ്റാൻ ‘എസ്കേപ്പ് റോഡ്’

എഴുത്ത് – ദയാൽ കരുണാകരൻ. ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ അകലം വാസ്തവത്തിൽ വെറും 13 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊടൈക്കനാലിന്റ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ബെരിജം തടാകം. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സന്ദർശ്ശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇനി…
View Post

കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ ബസ്സുകളിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കുറച്ചു നാളുകളായി ചില യാത്രക്കാരുടെ പരാതികളാൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിന്നൽ സർവ്വീസിലെ ചില യാത്രക്കാർ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനു മുൻപായി എന്താണ് മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ…
View Post

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

കേരളത്തിനകത്തെ തമിഴ് പറയുന്ന ഗ്രാമമായ ‘വട്ടവട’യിലേക്ക്

വിവരണം – സന്ധ്യ ജലേഷ്. മലഞ്ചെരുവുകളെ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റേറ്റ് സ്‌ട്രോബറിയും, ആപ്പിളും, കാരറ്റും, കാബേജും, ക്വാളിഫ്‌ലവറും, ഉള്ളിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, വെളുത്തുള്ളിയും വിളഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കോവര്‍ കഴുതകളും, തീപ്പെട്ടികൂടുപോലെ നിറമുള്ള വീടുകളും, ചെങ്കുത്തായ മലനിരകള്‍ക്കു നടുവില്‍ ജ്യാമിതീയ…
View Post

1987 ലെ ഒരു ‘എസ്കേപ് റോഡ്’ സാഹസിക യാത്ര !!

വിവരണം – കെ.എം. കുര്യാക്കോസ്. 1987 ൽ ഒരു 1977 മോഡൽ അമ്പാസിഡർ കാറുമായി ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എസ്കേപ് റോഡുവഴി കൊടൈക്കനാലിലേക്കു നടത്തിയ സാഹസിക യാത്ര. ഞങ്ങൾ കോതമംഗലം M.A. കോളജിലെ അഞ്ച് അദ്ധ്യാപകർ, കൊമേഴ്സിലെ ഐസക് കുര്യൻ (ഷാജി),…
View Post