കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണ്ണാടകയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അറിയുവാൻ

Total
126
Shares

കർണ്ണാടക സർക്കാർ 72 മണിയ്ക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉള്ള ആർടിപിസിആർ നെ​ഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. ആ​ഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ യാത്രക്കാർ നിർബന്ധമായും ആർടിപിസിആർ നെ​ഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യാത്രയിൽ കൈയ്യിൽ കരുതണം. കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണ്ണാടകയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർണ്ണാടകയിൽ എത്തുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ നെ​ഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകളിൽ കർണ്ണാടകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആർടിപിസിആർ നെ​ഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യാത്രാസമയത്ത് കൈയ്യിൽ കരുതേണ്ടതും ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

നേരത്തെ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് പോലും കർണാടകത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് കർണ്ണാടക സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കർണ്ണാടക സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും നിർബന്ധമായും വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിഗണിക്കാതെ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആർടിപിസിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്നാണ്. കൂടാതെ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ്, തുടങ്ങിയവർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ആർടി-പിസിആർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാണമെന്നും നെ​ഗറ്റീവ് ആർടിപിസിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കണ്ടക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ബെ​ഗുളുരൂ, മൈസൂരു, കൊല്ലൂർ എന്നിവടങ്ങലേക്ക് നടത്തുന്ന സർവ്വീസുകൾ : തിരുവനന്തപുരം -ബെ​ഗുളുരു ( വൈകുന്നേരം 5 മണി), കണ്ണൂർ – ബെ​ഗുളുരു (രാവിലെ 7.35), കണ്ണൂർ – ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി 9.30 ), തലശ്ശേരി – ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി 8.16), വടകര- ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി മണി), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാവിലെ 7 മണി), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാവിലെ 8.34).

കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാവിലെ 10 മണി), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു ( ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (വൈകിട്ട് 6 മണി), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി 7.01 ), കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി 8.01) കോഴിക്കോട് – ബെ​ഗുളുരു (രാത്രി 10.03), കൽപ്പറ്റ – മൈസൂർ (രാവിലെ 5 മണി), കോഴിക്കോട് -മൈസൂർ (രാവിലെ 10.30 ), കോഴിക്കോട് മൈസൂർ (രാവിലെ 11.15 ). എറണാകുളം- കൊല്ലൂർ (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് – 3.25) ആലപ്പുഴ – കൊല്ലൂർ (വൈകിട്ട് 4 മണി), കൊട്ടാരക്കര – കൊല്ലൂർ (രാത്രി 8 മണി).

ബെ​ഗുളുരൂ, മൈസൂർ, കൊല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന സർവ്വീസുകൾ : ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 8 മണി), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 10.03), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (ഉച്ചയ്ക്ക് 2.03), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാത്രി 8 മണി), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാത്രി 9.31), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാത്രി 10.30), ബെ​ഗുളുരു – കോഴിക്കോട് (രാത്രി 11 മണി).

ബെ​ഗുളുരൂ – തിരുവനന്തപും (ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3. 25), ബെ​ഗുളൂരു തിരുവനന്തപുരം( വൈകിട്ട് 6.30 ), ബെ​ഗുളുരൂ- കണ്ണൂർ ( രാവിലെ 9 മണി), ബെ​ഗുളുരൂ- കണ്ണൂർ ( രാത്രി 9.30), ബെ​ഗുളുരൂ- തലശ്ശേരി (രാത്രി 8.31), ബെ​ഗുളുരൂ- വടകര (രാത്രി 9.15), മൈസൂർ – കൽപ്പറ്റ (വൈകിട്ട് 5.45), മൈസൂർ – കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 9 മണി), മൈസൂർ – കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 10.15), മൈസൂർ – കോഴിക്കോട് (വൈകിട്ട് 5 മണി), ബെ​ഗുളുരൂ – പയ്യന്നൂർ (രാത്രി 9 മണി), കൊല്ലൂർ – ആലപ്പുഴ (രാത്രി 8മണി), കൊല്ലൂർ – കൊട്ടാരക്കര (രാത്രി 9.10), കൊല്ലൂർ – എറണാകുളം (വൈകിട്ട് 5.30).

അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ബസുകൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് കാസർകോട്ടുനിന്നുള്ള അന്തസ്സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകൾ വീണ്ടും നിർത്തുന്നു. കാസർകോട്ടു നിന്ന് മംഗളൂരു, സുള്ള്യ, പുത്തൂർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ബസുകൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അതിർത്തിവരെ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് വരുന്ന കർണാടക ആർ.ടി.സി. ബസുകളും അതിർത്തിവരെ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. കൊല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ബസ് ഓടുന്നുണ്ടോയെന്ന് അതാത് ഡിപ്പോകളിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക.

തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സർവ്വീസ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. സേലം വഴി ബെ​ഗുളുരുവിലേക്കും, നാ​ഗർകോവിൽ, തേനി വഴിയുമുള്ള സർവ്വീസുകൾ ഇതിനാൽ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്. മാന്യയാത്രക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുക.
യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി റിസർവ്വ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റുകൾ www.online.keralartc.com എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെയും “Ente KSRTC” എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി റിസർവ്വ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി, കൺട്രോൾറൂം (24×7) മൊബൈൽ – 9447071021, ലാൻഡ്‌ലൈൻ – 0471-2463799, സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി – (24×7)
വാട്സാപ്പ് – 8129562972 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് – സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി. ചിത്രം – SGB Kottarakkara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

എനിക്കും പണികിട്ടി !!! മെസ്സേജുകൾ പോയത് പാകിസ്താനിലേക്കും തായ്‌വാനിലേക്കും

എഴുത്ത് – അജ്മൽ അലി പാലേരി. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ ഫോണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും പെരുന്നാൾദിനത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫോണ് സ്ലോ ആയതിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും,…
View Post

മണാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു മലയാളിയെ പറ്റിച്ചു മുങ്ങിയ മലയാളി

വിവരണം – Zainudheen Kololamba. അപരിചിതമായ വഴികളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മലയാളികളെ ബന്ധുക്കളേക്കാൾ സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നാറില്ലേ? ഹിന്ദി, ഉറുദു കലപിലകൾക്കിടയിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്യാനന്ദം അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ? തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കേരള സമ്പർക്രാന്തിയുടെ സെക്കന്റ് ക്ലാസ് ഡബ്ബയുടെ ബർത്തിലിരുന്ന്…
View Post

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

മൂന്നാറിൻ്റെ തലവര മാറ്റാൻ ‘എസ്കേപ്പ് റോഡ്’

എഴുത്ത് – ദയാൽ കരുണാകരൻ. ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ അകലം വാസ്തവത്തിൽ വെറും 13 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊടൈക്കനാലിന്റ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ബെരിജം തടാകം. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സന്ദർശ്ശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇനി…
View Post

ജനമൈത്രി പോലീസിനൊപ്പം പൂയംകുട്ടി വനത്തിലേക്ക്

വിവരണം – അരുൺ കളപ്പില. ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചനുഭവിച്ച അതി കഠിനമായൊരു വനയാത്രയാണിത്. ആനച്ചൂരിൽ, ഇരുണ്ട കാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നാമറിയാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയുണ്ട്. അതാണീ യാത്രയുടെ ജീവൻ. കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ആഗ്രഹമാണ്, കാടിനെ നോവിക്കാതെ നിശബ്ദമായി മരങ്ങളെ, പക്ഷികളെ,…
View Post

മുഖം മിനുക്കി കളർഫുള്ളായി നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ബീച്ച്

കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചും മിഠായിതെരുവും മാനാഞ്ചിറയും കുറ്റിച്ചിറയും തളിയുമെല്ലാം. ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ മനോഹാരിത എന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായതും ആൾത്തിരക്കേറിയതുമായ ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്…
View Post

കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ ബസ്സുകളിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കുറച്ചു നാളുകളായി ചില യാത്രക്കാരുടെ പരാതികളാൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിന്നൽ സർവ്വീസിലെ ചില യാത്രക്കാർ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനു മുൻപായി എന്താണ് മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ…
View Post

വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏക ഹിൽസ്റ്റേഷൻ

എഴുത്ത് – അബു വി.കെ. കാലാവന്തിൻ കോട്ടയും പ്രബൽഗഡ് കോട്ടയും രണ്ടുദിവസമെടുത്ത് നന്നായി ചുറ്റിയടിച്ച ശേഷം പ്രബിൽ മച്ചി ബെഴ്‌സ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചു ചൗകിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. കാശുണ്ടായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയതല്ല. യാത്ര ഒരു വികാരമായത്…
View Post