ഇക്കൊല്ലത്തെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്കു ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും കേരളാ പോലീസ് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കി. ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടകരും ദർശനത്തിനായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ദേവസ്വം സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിർച്വൽക്യൂ ബുക്കിംഗ് ഒക്ടോബർ 28 നു ആരംഭിച്ചു. ശരംകുത്തി വഴിയുളള പരമ്പരാഗത പാത (നോർമൽ ക്യൂ) ബുക്കിംഗ് നവംബർ 8 നും ആരംഭിക്കുന്നു.

രണ്ട് രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യൂ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. 2011 മുതൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിർച്വൽക്യൂ സംവിധാനം കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനസർക്കാരിനു വേണ്ടി ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് (TCS) കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്ത പദ്ധതിയിൽ (CSR ) ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നവീകരിച്ച ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വംബോർഡും കേരളാപോലീസും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്.

ശബരിമല ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്ക് www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ് പോർട്ടലിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദേവസ്വം സേവനങ്ങളായ അപ്പം, അരവണ, വിഭൂതി, നെയ്യ് തുടങ്ങിയവയും KSRTC ബസ് ടിക്കറ്റും ഈ സംവിധാനം വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സമീപഭാവിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തും.

വിർച്വൽക്യൂ ബുക്കിംഗ് എന്ന സംവിധാനത്തിൽ മരക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് ചന്ദ്രാനന്ദൻ റോഡ് വഴി സന്നിധാനം നടപ്പന്തലിൽ എത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിമിത എണ്ണം കൂപ്പണുകൾ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. സ്വാമി ക്യൂ ബുക്കിംഗ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മരക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് ശരംകുത്തി വഴി സന്നിധാനം നടപ്പന്തലിൽ എത്തുന്ന പരമ്പതാഗത പാതയിലൂടെ തീർഥാടനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

തീർത്ഥാടകരുടെ പേര്, വയസ്സ്, ഫോട്ടോ, അഡ്രസ്സ്, ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ നൽകണം. ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടകരുടെയും വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. വെബ് പോർട്ടലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കലണ്ടറിൽ നിന്നും ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ദർശന ദിവസവും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അഞ്ചുവയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബുക്കിംഗ് ആവശ്യമില്ല. അതിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ബുക്കിംഗിന് സ്ക്കൂൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സേവനത്തിനും പ്രത്യേകം കൂപ്പൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പം, അരവണ മുതലായ പ്രസാദങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സന്നിധാനത്തിൽ പ്രത്യേകം കൗണ്ടർ സൗകര്യം ഭാവിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ദർശനസമയവും തീയതിയും തീർത്ഥാടകൻറെ പേരും ഫോട്ടോയും മറ്റ് വിവരങ്ങളുമടങ്ങിയ വിർച്വൽക്യൂ / സ്വാമിക്യൂ കൂപ്പൺ സേവ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. വിർച്വൽക്യൂ കൂപ്പൺ ദർശന ദിവസം പമ്പ ഗണപതി അമ്പലത്തിലെ ആഞ്ജനേയ മണ്ഡപത്തിലെ പോലീസിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ കൗണ്ടറിൽ കാണിച്ച് പ്രവേശന കാർഡ് (Virtual Q Entry Card) കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. തീർത്ഥാടകർ ബുക്കിംഗിന് ഉപയോഗിച്ച ഫോട്ടോ ഐഡൻറി കാർഡ് കൗണ്ടറിൽ കാണിക്കണം. വിർച്വൽക്യൂ പ്രവേശന കാർഡ് (Entry Card) കൈവശമുള്ളവർക്കു മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. കൂപ്പണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് പമ്പയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കു മാത്രമേ വിർച്വൽ ക്യൂ വഴി പ്രവേശനം സാധ്യമാകൂ.

ഈ സംവിധാനത്തിന് തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ് പോർട്ടൽ നിന്നും 7025800100 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലും ലഭിക്കും.

വിവരങ്ങൾക് കടപ്പാട് – കേരള പോലീസ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.