ഓവർടേക്കിംഗ് അപകടത്തിലാകരുത് – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ..

Total
23
Shares

അടുത്തിടെയുണ്ടായ വലിയ വാഹനാപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം അലക്ഷ്യമായ ഓവർടേക്കിങ് ആയിരുന്നു. അശ്രദ്ധമായുള്ള ഓവർടേക്കിങ് ഒരു പക്ഷെ അപകടത്തിലേക്കാകും നയിക്കുക. വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – റോഡിന്റെ അവസ്ഥ, പാലം, കയറ്റിറക്കങ്ങള് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചതിനു ശേഷം വേണം ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാന്. ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാവണം തീരുമാനം നടപ്പില് വരുത്താന്.

കാണേണ്ട സിഗ്നലുകള് കണ്ടും നല്കേണ്ട സിഗ്നലുകള് നല്കിയും തീരുമാനമെടുക്കുക. റോഡ് മാര്ക്കിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓവർടേക്ക് പാടില്ല എന്ന സിഗ്നലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി മുന്നിലെ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ടുപിന്നില്കൂടി പോകരുത്. മുന്നിലെ വാഹനത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അസൗകര്യമുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം ഓവര്ടേക്കിങ്.

എതിര്ദിശയില് നിന്നും വരുന്ന വാഹനത്തെ വ്യക്തമായി കാണാന് സാധിക്കാത്ത സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യരുത്. ഒരു കാരണവശാലും ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തെ പിന്തുടരരുത്. പ്രസ്തുത വാഹനത്തിന്റെ തീരുമാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനം മാറ്റാന് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇത് അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വളവുകളിലും റോഡ് കാണാന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളിലും ഓവര്ടേക്കിങ് പാടില്ല. സുരക്ഷിതമായി ഓവര്ടേക്കു ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നവിധം റോഡ് കാണാന് പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാകണം ഓവര്ടേക്കിങ്. കൂടാതെ പിന്നില് നിന്നും വാഹനങ്ങള് തന്നെ ഓവര്ടേക്കു ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

മുമ്പിലെ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറില് നിന്ന് അനുകൂലമായ സിഗ്നല് ലഭിച്ചാല് മുന്നോട്ടു നീങ്ങാം. ഓവർടേക്കിങ്ങിനു മുൻപ് പിന്വശം മിറര് വഴി നിരീക്ഷിക്കുക. പിന്നില് നിന്ന് വാഹനങ്ങള് സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് സിഗ്നല് നല്കി ചെയ്യാന് പോകുന്ന കാര്യം അയാളെ അറിയിക്കുക. ഓവര്ടേക്കിങിന് മുമ്പായി വലതു വശത്തെ ഇന്ഡിക്കേറ്റര് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു സെക്കന്ഡെങ്കിലും മുന്പായി പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ ഓവര്ടേക്കിങ് കഴിഞ്ഞാല് ഇടതുവശത്തേക്കുള്ള ഇന്ഡിക്കേറ്റര് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ച് വാഹനം സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇടത്തേക്ക് ചേര്ക്കുക.

വാഹനത്തിന്റെ വലതുവശത്തുകൂടി മാത്രമേ ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യാവൂ. ഇടതു വശത്തുകൂടിയുള്ള ഓവര്ടേക്കിങ് കര്ശനമായും ഒഴിവാക്കണം, എന്നാല് മുന്നിലെ വാഹനം വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നതിനുവേണ്ടി ഇന്ഡിക്കേറ്റര് ലൈറ്റിട്ട് റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാത്തു നില്ക്കുകയാണെങ്കിലോ. നാലുവരിപ്പാതകളില് വലതുവശത്തെ ലെയിനില്കൂടി പോകുന്ന വാഹനം വലത്തോട്ടു തിരിയുന്നതിന് ഇന്ഡിക്കേറ്ററിട്ടാലും ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യാന് അനുവാദമുണ്ട്.

സിബ്രാ ലൈനിൽ കാൽ നടക്കാർക്ക് കടന്നുപോകാനായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ ഒരു കാരണ വശാലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചില പ്രത്യേക ചരക്കുകള് കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് 13 മീറ്റര് വരെ നീളമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കാന് ശ്രമിക്കുമ്പോള് കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരിത്താൻ പാടുള്ളതല്ല. ഓവർടേക്കിങ് കഴിയുന്നതുവരെ സമാനമായ വേഗത തുടരുക. ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നയാളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റരുതല്ലോ. ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അപകടമൊന്നും വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി വേഗത കുറച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്.

റോഡുകൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ്. ഞാൻ പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ പോയാൽ മതി എന്ന ചിന്താഗതി ശരിയല്ല. എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാതെയായിരിക്കണം ഓവര്ടേക്കിങ് നടത്താന്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുന്നിലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ ഇപ്പോള് കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ്.∙

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് – കേരള പോലീസ് ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post