ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രാവിമാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർലൈനുകൾ

Total
16
Shares

ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ‘എയർബസ്’ നിർമ്മിച്ച A 380 എന്ന മോഡലാണ് ഇന്ന് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഡൽ വിമാനം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാരണ വിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടു നിലകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത.

ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകൾക്കാണ് ഈ മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജനപ്രിയമായിട്ടും ഈ മോഡലുകളുടെ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എയർബസ് കമ്പനി. A380 ഉപയോഗിച്ചു സർവ്വീസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അധിക ചെലവുകളാണ് ഇതിനു പാരയായത്. നിലവിലുള്ള ഓർഡറുകൾ കൊടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും ഈ മോഡൽ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തുക.

നിലവിൽ A380 മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർലൈനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം.

1. എമിറേറ്റ്സ് – യുഎഇയുടെ ഫ്ലാഗ് കാരിയറായ എമിറേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 380 മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 115 ഓളം വിമാനങ്ങളാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ എമിറേറ്റ്സിനുള്ളത്.

2. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് – A380 വിമാനം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയ എയർലൈനാണ്‌ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്. എമിറേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണ്. നിലവിൽ 19 ഓളം A380 വിമാനങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഫ്‌ലീറ്റിലുണ്ട്.

3. ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് – ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫ്‌ളാഗ് കാരിയറായ ബ്രിട്ടീഷ് എയർലൈൻസ് A380 മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ സർവ്വീസുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിൽവിൽ 12 ഓളം A380 വിമാനങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്‌സ് ഫ്‌ലീറ്റിൽ ഉള്ളത്.

4. ക്വണ്ടാസ് – ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഫ്‌ളാഗ് കാര്യരായ ക്വണ്ടാസ് തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 12 A380 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ക്വണ്ടാസിനു സ്വന്തമായുള്ളത്.

5. ഇത്തിഹാദ് – UAE യുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്‌ളാഗ് കാരിയറായ ഇത്തിഹാദ് എയർവെയ്സും A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ 10 വിമാനങ്ങൾ ഇത്തിഹാദ് സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

6. കൊറിയർ എയർ – A380 ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു എയർലൈനാണ്‌ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഫ്ലാഗ് കാരിയറായ കൊറിയൻ എയർ. ഏകദേശം 10 ഓളം A380 വിമാനങ്ങൾ കൊറിയൻ എയർ ഫ്‌ലീറ്റിലുണ്ട്.

7. ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് – ഖത്തറിന്റെ ഫ്‌ളാഗ് കാര്യരായ ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 10 ഓളം A380 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് ഖത്തർ എയർവേയ്സിനു സ്വന്തമായുള്ളത്.

8. ലുഫ്താൻസ – ജർമ്മൻ ഫ്ലാഗ് കാരിയർ എയർലൈനായ ലുഫ്താൻസ തങ്ങളുടെ സർവ്വീസുകൾക്കായി A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്രേണിയിലെ 7 ഓളം എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ലുഫ്താൻസയ്ക്ക് ഉണ്ട്.

9. ഏഷ്യാന – സൗത്ത് കൊറിയൻ എയർലൈനായ ഏഷ്യാന എയർലൈൻസും A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ 6 വിമാനങ്ങൾ ഏഷ്യാന തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

10. മലേഷ്യ എയർലൈൻസ് – A380 ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു എയർലൈനാണ്‌ മലേഷ്യയുടെ ഫ്ലാഗ് കാരിയറായ മലേഷ്യ എയർലൈൻസ്. ഏകദേശം 6 A380 വിമാനങ്ങൾ മലേഷ്യ എയർലൈൻസ് ഫ്‌ലീറ്റിലുണ്ട്.

11. തായ് എയർവേയ്‌സ് – തായ്‌ലാന്റിന്റെ ഫ്ലാഗ് കാരിയറായ തായ് എയർവേയ്‌സ് തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് എയർബസ് A380 വിമാനമോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 6 A380 എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് തായ് എയര്വേയ്സിന് സ്വന്തമായുള്ളത്.

12. ചൈന സതേൺ – ചൈനീസ് എയർലൈൻ കമ്പനിയായ ചൈന സതേൺ തങ്ങളുടെ സർവ്വീസുകൾ നടത്തുന്നതിനായി A380 മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 5 A380 വിമാനങ്ങൾ ചൈന സതേൺ ഫ്‌ലീറ്റിലുണ്ട്.

13. ANA – ജാപ്പനീസ് എയർലൈനായ ഓൾ നിപ്പോൺ എയർവെയ്സ് അഥവാ ANA A380 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ 2 വിമാനങ്ങളാണ് ANA തങ്ങളുടെ സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നിലവിലുള്ള ഓർഡറുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും എയർബസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയ A380 യ്ക്ക് വിരാമമിടുക. നിർമ്മാണം നിർത്തിയാലും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കൂടി ഈ ഭീമൻ വിമാനം നമുക്കിടയിൽ സർവ്വീസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post